Σειρά Ίδρυμα Τοσίτσα – Μέτσοβο

Γραβιέρα

«Ίδρυμα Τοσίτσα»

Προέλευση:  Μέτσοβο (Ιωάννινα / Ελλάδα)
Γάλα: Παστεριωμένο Πρόβειο
Τύπος Πυτιάς:  Ζωϊκή
Ωρίμανση:  Μέση (<4 μηνών)
Γεύση: Ήπια, γαλακτερή
Λίπος επί ξηρού: 40%
Μέγιστη Υγρασία: 45%
Συντήρηση: +2οC έως +4οC (ψυγείο)
Διάρκεια Ζωής: 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής
Μονάδα μέτρησης: Επί Ζυγίω / κιλά
Διαθέσιμές Συσκευασίες: Ρόδα 14kg περίπου

Μετσοβόνε

«Ίδρυμα Τοσίτσα»

Προέλευση:  Μέτσοβο (Ιωάννινα / Ελλάδα)
Γάλα: Παστεριωμένο Αγελαδινό με πρόσμιζη αιγοπρόβειου (20%)
Τύπος Πυτιάς:  Ζωϊκή
Ωρίμανση:  Μέση (<4 μηνών)
Γεύση: Ήπια, καπνιστή
Λίπος επί ξηρού: 40%
Μέγιστη Υγρασία: 45%
Συντήρηση: +2οC έως +4οC (ψυγείο)
Διάρκεια Ζωής: 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής
Μονάδα μέτρησης: Επί Ζυγίω / κιλά
Διαθέσιμές Συσκευασίες: Φόρμα 4,5kg & 1,5kg περίπου

Γελαδίσιο

«Ίδρυμα Τοσίτσα»

Προέλευση:  Μέτσοβο (Ιωάννινα / Ελλάδα)
Γάλα: Παστεριωμένο Αγελαδινό
Τύπος Πυτιάς:  Ζωϊκή
Ωρίμανση:  Μέση (<4 μηνών)
Γεύση: Ήπια, βουτηράτη
Λίπος επί ξηρού: 40%
Μέγιστη Υγρασία: 45%
Συντήρηση: +2οC έως +4οC (ψυγείο)
Διάρκεια Ζωής: 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής
Μονάδα μέτρησης: Επί Ζυγίω / κιλά
Διαθέσιμές Συσκευασίες: Φόρμα 1,5kg περίπου

Μετσοβέλα

«Ίδρυμα Τοσίτσα»

Προέλευση:  Μέτσοβο (Ιωάννινα / Ελλάδα)
Γάλα: Παστεριωμένο Αιγοπρόβειο με πρόσμιζη αγελαδινού (25%)
Τύπος Πυτιάς:  Ζωϊκή
Ωρίμανση:  Μέση (<4 μηνών)
Γεύση: Ήπια
Λίπος επί ξηρού: 40%
Μέγιστη Υγρασία: 45%
Συντήρηση: +2οC έως +4οC (ψυγείο)
Διάρκεια Ζωής: 15 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής
Μονάδα μέτρησης: Επί Ζυγίω / κιλά
Διαθέσιμές Συσκευασίες: Ρόδα 2kg περίπου

Γιδίσιο Μετσοβίσιο Πιπεράτο

«Ίδρυμα Τοσίτσα»

Προέλευση:  Μέτσοβο (Ιωάννινα / Ελλάδα)
Γάλα: Παστεριωμένο Αίγειο
Τύπος Πυτιάς:  Ζωϊκή
Ωρίμανση:  Μέση (<4 μηνών)
Γεύση: Πιπεράτη
Λίπος επί ξηρού: 40%
Μέγιστη Υγρασία: 45%
Συντήρηση: +2οC έως +4οC (ψυγείο)
Διάρκεια Ζωής: 15 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής
Μονάδα μέτρησης: Επί Ζυγίω / κιλά
Διαθέσιμές Συσκευασίες: Ρόδα 2kg περίπου

Βούτυρο

«Ίδρυμα Τοσίτσα»

Προέλευση:  Μέτσοβο (Ιωάννινα / Ελλάδα)
Γάλα: Παστεριωμένη κρέμα αγελαδινού γάλακτος
Γεύση: Γλυκιά
Λίπος επί ξηρού: 82%
Μέγιστη Υγρασία: 16%
Συντήρηση: +2οC έως +4οC (ψυγείο)
Διάρκεια Ζωής: 5 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής
Μονάδα μέτρησης: Επί Ζυγίω / κιλά
Διαθέσιμές Συσκευασίες: 500gr