Εταιρικό Προφίλ

Προφίλ & Στόχοι

Βασικός σκοπός είναι η διασφάλιση και η εδραίωση της επιχείρησης στον κλάδο του χονδρικού εμπορίου και αντιπροσωπείας τυροκομικών προϊόντων

Η επιχείρηση καλύπτει όλες τις ανάγκες τροφοδοσίας σε παραδοσιακά παντοπωλεία, delicatessen, μικρές αλυσίδες λιανικού εμπορίου τροφίμων, βιομηχανίες παραγωγής προϊόντων ζύμης και σφολιάτας, ξενοδοχεία, εστιατόρια, εταιρίες catering, χώρους μαζικής εστίασης, κλπ.

Αποστολή της επιχείρησης αποτελεί η επίτευξη της αξιοπιστίας στην εξυπηρέτηση των πελατών της καθώς και στην προσφορά εμπορευμάτων που πληρούν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις, μέσα από τη συνεργασία της τόσο με Έλληνες όσο και με ξένους παραγωγούς οι οποίοι είναι διαπιστευμένοι με σύγχρονα συστήματα ποιότητας.

Βασικός σκοπός είναι η διασφάλιση και η εδραίωση της επιχείρησης στον κλάδο του χονδρικού εμπορίου και αντιπροσωπείας τυροκομικών προϊόντων, προσδίδοντας προστιθέμενη αξία σε κάθε παρεχόμενο εμπόρευμα ή/και υπηρεσία της με κύριο αποτέλεσμα την ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Παρακάτω παρατίθενται συνοπτικά οι στρατηγικοί στόχοι για την επίτευξη της θέσης αυτής:

  • Διατήρηση και αναβάθμιση της πελατειακής βάσης
  • Παρακολούθηση των τάσεων της αγοράς, αποσκοπώντας στον καθορισμό των βραχυπρόθεσμων, κάθε φορά, στόχων της επιχείρησης,
  • Εξέλιξη προσωποποιημένων δραστηριοτήτων και λύσεων οι οποίες βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα και προσδίδουν χαρακτήρα της εξειδικευμένης παροχής υπηρεσίας.
  • Ανάπτυξη υπηρεσιών, προϊόντων και επιχειρησιακών εργαλείων που να ταιριάζουν και να ικανοποιούν τόσο τις απαιτήσεις της επιχειρηματικής δομής όσο και τις ανάγκες της αγοράς.
  • Υιοθέτηση ποιότητας όσο αφορά στα προϊόντα και στις παρεχόμενες υπηρεσίες όσο και στο γενικότερο profile της επιχείρησης.