Φέτα Π.Ο.Π και Λευκά τυριά

Φέτα Π.Ο.Π – Βαρέλι
(Ξύλινο ή Πλαστικό)

Προέλευση:  Αργολίδα (Πελοπόννησος / Ελλάδα)
Γάλα: Παστεριωμένο Αιγοπρόβειο (80%-20%)
Τύπος Πυτιάς:  Ζωϊκή    Ωρίμανση:  Μέση (<4 μηνών)
Πιστοποίηση: Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (Π.Ο.Π)
Γεύση: Βουτυράτη, Γαλακτερή
Λίπος επί ξηρού: 43%
Μέγιστη Υγρασία: 56%
Συντήρηση:  +2οC έως +4οC (ψυγείο)
Διάρκεια Ζωής: 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής
Μονάδα μέτρησης: Επί Ζυγίω / κιλά
Διαθέσιμές Συσκευασίες: Βαρέλι πλαστικό 35kg περίπου – Βαρέλι ξύλινο 35kg / 65kg περίπου

Φέτα Π.Ο.Π – Δοχείο

Προέλευση:  Αργολίδα (Πελοπόννησος / Ελλάδα)
Γάλα: Παστεριωμένο Αιγοπρόβειο (80%-20%)
Τύπος Πυτιάς:  Ζωϊκή    Ωρίμανση:  Μέση (<4 μηνών)
Πιστοποίηση: Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (Π.Ο.Π)
Γεύση: Βουτυράτη, Γαλακτερή
Λίπος επί ξηρού: 43%
Μέγιστη Υγρασία: 56%
Συντήρηση:  +2οC έως +4οC (ψυγείο)
Διάρκεια Ζωής: 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής
Μονάδα μέτρησης: Επί Ζυγίω / κιλά
Διαθέσιμές Συσκευασίες: Δοχείο 15kg περίπου

Φέτα Π.Ο.Π – Τάπερ σε μερίδες 100gr

Προέλευση:  Αργολίδα (Πελοπόννησος / Ελλάδα)
Γάλα: Παστεριωμένο Αιγοπρόβειο (80%-20%)
Τύπος Πυτιάς:  Ζωϊκή
Ωρίμανση:  Μέση (<4 μηνών)
Πιστοποίηση: Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (Π.Ο.Π)
Γεύση: Βουτυράτη, Γαλακτερή
Λίπος επί ξηρού: 43%
Μέγιστη Υγρασία: 56%
Συντήρηση:  +2οC έως +4οC (ψυγείο)
Διάρκεια Ζωής: 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής
Μονάδα μέτρησης: Επί Ζυγίω / κιλά
Διαθέσιμές Συσκευασίες: Δοχείο 4 kg και 2kg

Φέτα Π.Ο.Π – Ανασυσκευασία σε κενό αέρος (vacuum)

Προέλευση:  Αργολίδα (Πελοπόννησος / Ελλάδα)
Γάλα: Παστεριωμένο Αιγοπρόβειο (80%-20%)
Τύπος Πυτιάς:  Ζωϊκή
Ωρίμανση:  Μέση (<4 μηνών)
Πιστοποίηση: Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (Π.Ο.Π)
Γεύση: Βουτυράτη, Γαλακτερή
Λίπος επί ξηρού: 43% Μέγιστη Υγρασία: 56%
Συντήρηση:  +2οC έως +4οC (ψυγείο)
Διάρκεια Ζωής: 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής
Μονάδα μέτρησης: Επί Ζυγίω / κιλά
Διαθέσιμές Συσκευασίες: Συσκευασία σε κενό αέρος (vacuum) 3kg περίπου (τρίγωνο) / 500gr περίπου / 2kg περίπου (μπαστούνι)

Κατσικίσιο λευκό τυρί άλμης Δοχείο

Προέλευση: Αργολίδα (Πελοπόννησος / Ελλάδα)
Γάλα: Παστεριωμένο Αίγειο
Τύπος Πυτιάς:  Ζωϊκή
Ωρίμανση:  Μέση (<4 μηνών)
Γεύση: Πικάντικη
Λίπος επί ξηρού: 47%
Μέγιστη Υγρασία: 58%
Συντήρηση:  +2οC έως +4οC (ψυγείο)
Διάρκεια Ζωής: 18μήνες από την ημερομηνία παραγωγής
Μονάδα μέτρησης: Επί Ζυγίω / κιλά
Διαθέσιμές Συσκευασίες: Δοχείο 15kg περίπου

Κατσικίσιο λευκό τυρί άλμης – Ανασυσκευασία σε κενό αέρος (vacuum)

Προέλευση: Αργολίδα (Πελοπόννησος / Ελλάδα)
Γάλα: Παστεριωμένο Αίγειο
Τύπος Πυτιάς:  Ζωϊκή
Ωρίμανση:  Μέση (<4 μηνών)
Γεύση: Πικάντικη
Λίπος επί ξηρού: 47%
Μέγιστη Υγρασία: 58%
Συντήρηση:  +2οC έως +4οC (ψυγείο)
Διάρκεια Ζωής: 18μήνες από την ημερομηνία παραγωγής
Μονάδα μέτρησης: Επί Ζυγίω / κιλά
Διαθέσιμές Συσκευασίες: Συσκευασία σε κενό αέρος (vacuum) 500gr περίπου / 2kg περίπου (μπαστούνι)

Τελεμές λευκό αγελαδινό τυρί σε δοχείο

Προέλευση: Ελασσόνα (Λάρισα / Ελλάδα)
Γάλα: Παστεριωμένο Αγελαδινό
Τύπος Πυτιάς:  Ζωϊκή
Ωρίμανση:  Μέση (<4 μηνών)
Γεύση: Βουτυράτη, Γαλακτερή
Λίπος επί ξηρού: 47%
Μέγιστη Υγρασία: 58%
Συντήρηση:  +2οC έως +4οC (ψυγείο)
Διάρκεια Ζωής: 18μήνες από την ημερομηνία παραγωγής
Μονάδα μέτρησης: Επί Ζυγίω / κιλά
Διαθέσιμές Συσκευασίες: Δοχείο 15kg περίπου

Λευκό τυρί άλμης σε τάπερ 400gr με ελάχιστα λιπαρά

Προέλευση:  Παραμυθιά (Θεσπρωτία / Ελλάδα)
Γάλα: Παστεριωμένο Αιγοπρόβειο
Τύπος Πυτιάς:  Ζωϊκή
Ωρίμανση:  Μέση (<4 μηνών)
Γεύση: Όξινη
Λίπος επί ξηρού: 47%
Μέγιστη Υγρασία: 58%
Συντήρηση: +2οC έως +4οC (ψυγείο)
Διάρκεια Ζωής: 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής
Μονάδα μέτρησης: Σταθερό βάρος / Τεμάχια
Διαθέσιμές Συσκευασίες: Πλαστικό τάπερ 400gr οικιακής χρήσης

Τρίμμα από υπόλοιπο φέτας

Προέλευση:  Ελασσόνα (Λάρισα / Ελλάδα)
Γάλα: Παστεριωμένο Αιγοπρόβειο
Τύπος Πυτιάς:  Ζωϊκή
Ωρίμανση:  Μέση (<4 μηνών)
Λίπος επί ξηρού: 47%
Μέγιστη Υγρασία: 58%
Συντήρηση: +2οC έως +4οC (ψυγείο)
Διάρκεια Ζωής: 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής
Μονάδα μέτρησης: Επί Ζυγίω / κιλά
Διαθέσιμές Συσκευασίες: Συσκευασία σε κενό αέρος (vacuum) 5kg περίπου