Συνεργασίες

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα της αντιπροσωπείας και εμπορίας των τυροκομικών προϊόντων.

Ο κλάδος αυτός χαρακτηρίζεται ως παραδοσιακός με την έννοια της διάχυσης της καινοτομίας να βρίσκεται ακόμα σε αρχικά επίπεδα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Έλληνες παραγωγοί διαθέτουν αρκετά υψηλή τεχνογνωσία στα κατεξοχήν, χαρακτηριζόμενα παραδοσιακά, τυροκομικά προϊόντα (Φέτα, Γραβιέρα, Κασέρι, κλπ), η εταιρεία ανέλαβε την πρωτοβουλία να διαφοροποιήσει τις παραδοσιακές συνταγές και να εμπλουτίσει την γκάμα των προϊόντων της με τυριά μοναδικής παραγωγής.

Η εταιρεία διαθέτει συγκεκριμένες συνταγές για την παραγωγή ιδιαίτερων τυριών που βασίζονται στους συνδυασμούς των γεύσεων.

Για το λόγο αυτό, δεδομένου ότι δεν αποτελεί μονάδα παραγωγής έχει έρθει σε συνεννόηση και αποκλειστική συνεργασία με Έλληνες παραγωγούς και έχουν δημιουργηθεί τυροκομικά προϊόντα που συγκεντρώνουν όλες τις τιθέμενες από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο προϋποθέσεις.

Τέλος για την ολοκλήρωση του σκοπού αυτού, η εταιρεία έχει αναλάβει πλήρως τον σχεδιασμό και την ολοκλήρωση των συσκευασιών προκειμένου να καταστήσει τα προϊόντα αυτά ικανά για κατανάλωση τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά.