Υποδομή και Εγκαταστάσεις

Ο χώρος

Η εταιρεία εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής στην διασταύρωση της Λεωφόρου Μεσογείων (αρ.346) και της οδού Ρόδων (αρ. 1).

Στο χώρο αυτό βρίσκονται και λειτουργούν οι διοικητικές υπηρεσίες της επιχείρησης (διοίκηση, οικονομικός τομέας, εμπορικός / επιχειρησιακός τομέας) ενώ ο χώρος αποθήκευσης και φύλαξης των προς πώληση εμπορευμάτων μισθώνεται και βρίσκεται στη δυτική ζώνη του λεκανοπεδίου Αττικής και συγκεκριμένα στη βιομηχανική περιοχή του Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

Η εταιρεία, επίσης, αναλαμβάνει με ιδιόκτητα κατάλληλα αδειοδοτούμενα μεταφορικά μέσα, τη μεταφορά και διακίνηση τυροκομικών προϊόντων, για την εξυπηρέτηση του δικτύου διανομής.